Film Skills Academy

Srpska filmska asocijacija (SFA) pokreće program Serbia Film Skills Academy u okviru koga će organizovati seriju treninga i radionica za usavršavanje filmskih profesionalaca i povećanje broja novih filmskih radnika u razlicitim segmentima produkcije. Šireći krug ljudi koji su obučeni da se bave filmom po najboljim mogućim standardima, SFA radi na kreiranju celogodišnjeg trening programa i platforme  za kvalitetno i kontinuirano obrazovanje u filmskoj produkciji. Kao i do sada, treninge će voditi inostrani filmski profesionalci sa bogatom međunarodnom karijerom i velikim iskustvom u radu na trening programima u Evropi.

Datum i mesto preostalih treninga biće sukcesivno objavljivani prema kalendaru treninga. Treninzi su modularni i moguće je pohađati više od jednog treninga. 

Dodatne informacije u vezi sa prijavama, terminima i sadržajem radionica možete dobiti direktno u svoje e-sanduče:

* indicates required
Email Marketing Powered by Mailchimp